Formularz

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do udziału w V Ogólnopolskim Zlocie Asystentów Rodziny została zakończona.

W okresie 29.06 – 05.07.2016 roku otrzymaliśmy ogółem 180 zgłoszeń, w tym 150 na listę podstawową oraz 30 na listę rezerwową.

Chcielibyśmy jednocześnie przypomnieć, że:

1) przyjęcie zgłoszenia na listę podstawową jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na listę uczestników V Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów Rodziny. W tym tygodniu roześlemy – na adresy mailowe podane przez Państwa w formularzach zgłoszeniowych – informacje przypominające dane do przelewów oraz zasady ewentualnego odwoływania rezerwacji miejsc.

2) przyjęcie zgłoszenia na listę rezerwową nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w konferencji. Będzie to bowiem zależne od ewentualnych rezygnacji z udziału w wydarzeniu osób z listy podstawowej. W takiej sytuacji, będziemy kontaktować się z osobami z listy rezerwowej według kolejności rejestracji, informując o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji lub braku wolnych miejsc. Nastąpi to najpóźniej do dnia 5 września 2016 roku.