Strona główna


Szanowni Państwo,

Wiceprezydent Miasta Gdyni wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Asystentów Rodziny, mają przyjemność zaprosić Państwa na V Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodzin. Gospodarzem tegorocznego wydarzenia jest Miasto Gdynia.

Zgodnie z kilkuletnią tradycją – Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny - posłuży do poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z rodziną, mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Będzie też okazją do kontynuacji dyskusji o profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny, prezentacji dobrych praktyk w tym obszarze oraz doskonalenia własnego warsztatu pracy asystentów. Istotnym elementem Zlotu jest również integracja środowiska zawodowego asystentów rodziny z całej Polski, warsztatowa wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami, teoretykami oraz innymi profesjonalistami działającymi w obszarze asysty rodzinnej.

Temat przewodni tegorocznego Zlotu to „Rola i zadania asystenta rodziny w kontekście działań innych służb społecznych”. Z zebranych doświadczeń wynika bowiem potrzeba klarownego podziału kompetencji pomiędzy przedstawicieli służb społecznych - na te wspierające rodzinę i te działające w ochronie dzieci oraz potrzeba oddzielenia działań interwencyjnych od działań profilaktycznych rozumianych jako wzmocnienie rodziny z wykorzystaniem jej zasobów.

Uczestnicy Zlotu wypracują rekomendacje w zakresie roli i zadań asystenta rodziny w powiązaniu z innymi służbami działającymi w obszarze wsparcia dziecka i rodziny, w celu przedłożenia ich przedstawicielom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Komisji Polityki Społecznej Sejmu RP.

W ramach V Zlotu zaplanowaliśmy cykl dwudniowych zajęć, obejmujących wykłady, warsztaty i panele dyskusyjne, które odbędą się w terminie od 12 września 2016 roku do 13 września 2016 roku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia. Do udziału zapraszamy asystentów rodziny z terenu całego kraju oraz wszystkie osoby zawodowo zaangażowane w pracę z dzieckiem i rodziną.

Pierwszego dnia pobytu, w godzinach popołudniowych, zapraszamy Państwa do skorzystania z atrakcji wpisujących się w nadmorski charakter miasta Gdynia, a wśród nich: rejs galeonem i oglądanie zachodu słońca z perspektywy Zatoki Gdańskiej, a następnie wspólna biesiada przy szantach w Klubie Pokład. Liczymy, że będzie to znakomita okazja do integracji i zabawy utrzymanej w morskiej konwencji.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w V Ogólnopolskim Zlocie Asystentów Rodzin, prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego online. Składa się on z 18 pytań, a jego wypełnienie zajmie nie więcej niż 10 minut. Mamy nadzieję, że poszczególne pytania oraz ich szczegółowość pomogą nam dostosować ofertę zgodnie z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.

W tym roku udostępniamy dla Państwa 150 miejsc. W związku z powyższym o udziale w konferencji decydować będzie kolejność rejestracji. Prosimy jednak o zgłaszanie maksymalnie 3 pracowników z jednej instytucji/organizacji. Wierzymy, że dzięki temu udział w konferencji będzie możliwy dla przedstawicieli jak największej liczby instytucji z całej Polski.

Udział w wydarzeniu jest odpłatny. Opłata za udział jednej osoby wynosi 85 zł brutto. W ramach opłaty zapewniamy: udział w konferencji (sesje plenarne, warsztaty, panele dyskusyjne), w tym przerwy kawowe i lunche, materiały konferencyjne oraz spotkanie integracyjne przy kolacji połączone z wymianą doświadczeń. Noclegi, koszty dojazdów oraz śniadania - uczestnicy pokrywają samodzielnie. Po wysłaniu formularza rekrutacyjnego, otrzymają Państwo informacje niezbędne do dokonania przelewu.

Na Państwa zgłoszenia oczekujemy do dnia 16 sierpnia 2016 roku. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia procedury rekrutacji w przypadku wyczerpania liczby dostępnych miejsc. Formularz rekrutacji na listę podstawową zostanie wówczas wyłączony.

Gdy liczba dostępnych miejsc zostanie wyczerpana, planujemy rozpoczęcie zapisów na listę rezerwową (na stronie uruchomimy wówczas formularz rekrutacji na listę rezerwową). W sytuacji rezygnacji z udziału w wydarzeniu osób z listy podstawowej, będziemy kontaktować się z osobami z listy rezerwowej według kolejności rejestracji.

Dodatkowo informujemy, że sesje plenarne Zlotu będą transmitowane na żywo za pośrednictwem YouTube.

Link do transmisji online: TUTAJ

Więcej informacji znajdziecie Państwo w poszczególnych zakładkach:

  • PROGRAM ZLOTU – znajduje się tu szczegółowy program V Zlotu, w tym w wersji do pobrania
  • WARSZTATY – znajduje się tu szczegółowy opis warsztatów zaplanowanych w programie drugiego dnia konferencji
  • PRELEGENCI – znajduje się tu informacje o wykładowcach, panelistach i osobach prowadzących warsztaty
  • INFORMACJE – znajdują się tu praktyczne informacje organizacyjne dotyczące miejsc konferencyjnych, wskazówek dojazdu oraz proponowanych miejsc noclegowych w Gdyni
  • INTEGRACJA – znajdują się tu szczegółowe informacje nt. spotkania integracyjnego, w tym opis atrakcji, miejsca spotkań i wskazówki dojazdu

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z jedną z poniższych osób:

  1. Magdalena Gajewska, e-mail: m.gajewska@mopsgdynia.pl, tel. 58 / 782-02-32
  2. Adam Miller, e-mail: a.miller@mopsgdynia.pl, tel. 58 / 625-93-72